Praktische informatie

 

Voor praktische informatie kunt u contact opnemen met MeanderOmium

 

Openingstijden

De peuterspeelzaal is vier ochtenden per week open.

  • maandag 8.30-12.00 uur
  • dinsdag gesloten
  • woensdag 8.30-12.00 uur
  • donderdag 8.30-12.00 uur
  • vrijdag 8.30-12.00 uur

 

U kunt uw kind tussen 8.30 en 8.45 uur brengen en tussen 11.45-12.00 uur weer ophalen. Wilt u als uzelf uw peuter niet komt ophalen, dat altijd doorgeven aan de leidster.

 

De vakanties zijn gelijk met die van basisschool de Pirapoleon. Ieder jaar ontvangt u een overzicht van de geplande activiteiten en de vakanties. De peuterspeelzaal volgt de schoolvakanties van de Pirapoleon. Als de Pirapoleon een studiedag heeft is de speelzaal gewoon geopend.

 

Huisregels

In het klaslokaal staat een kapstok waar de jassen opgehangen kunnen worden. Naast de kapstok staat een grote mand voor de tassen. Als kinderen regenlaarzen aan hebben, is het handig dat die van naam voorzien zijn. In het lokaal dragen de kinderen dan sloffen of gympen. Als uw peuter met de zindelijkheidstraining begonnen is, wilt u de leidster hier dan over informeren. Zij kan uw peuter dan meenemen met de plasronde. Tas met een gezond 10 uurtje mag op de gang blijven en opgehangen of neergezet op de kapstok bij de naam van de peuter. De bekers en broodtrommels van uw peuter graag voorzien van een naam en geeft u bij warm weer iets mee dat buiten de koelkast bewaard kan worden.

 

Ziek

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, kunt u afbellen na 08.15 uur via nummer 06 15 62 87 11.

 

Overdrachtsformulier

Per 1 januari 2009 zijn wij verplicht om een uniform overdrachtsformulier van peuterspeelzaal naar basisschool in te vullen. In dit formulier worden belangrijke ontwikkelingsgebieden beschreven. Doordat de peuterleidster aangeeft bepaalde dingen te herkennen of juist niet, krijgt de leerkracht van groep 1 een beeld van de peuterperiode. Op de leeftijd van 4 jaar wordt dit met de ouders besproken. Na ondertekening dient de ouder dit formulier zelf aan de basisschool te overhandigen. Dit geldt niet voor de peuters die naar de Pirapoleon gaan, dan zal de leidster het overdrachtsformulier aan de leerkracht van groep 1 overhandigen.

 

Koffie drinken bij speciale gelegenheden

Als een peuter jarig is mag hij/zij trakteren. Laat liever iets hartigs trakteren en geen snoep, ook is het beter geen grote hoeveelheden uit te delen. De ouders mogen deze ochtend koffie komen drinken. Ook de laatste ochtend, dat het kind op de peuterspeelzaal is, zijn de ouders welkom. Op verzoek kan men altijd een ochtendje meedraaien op de Speelzaal.

 

Contact met de leiding

Iedere ouder is benieuwd hoe zijn of haar kind op de peuterspeelzaal is en wat er gebeurt. Daarom is het mogelijk om een ochtend op de speelzaal ‘mee te lopen’. Men kan daarvoor een afspraak maken met de leidster. Per ochtend kan er één ouder meedraaien. Op een dergelijk ochtend is er ook gelegenheid om met de leiding over uw kind te praten. Ook is het mogelijk om op een ander tijdstip een afspraak te maken om met de leiding te praten over uw kind. Eenmaal per jaar organiseert het bestuur een ouderavond met een thema.

 

Hulp van de ouders

De peuterspeelzaal is een kleine organisatie, die regelmatig een beroep doet op de ouders. Ouders zijn nauw betrokken bij de peuterspeelzaal. We vragen dan ook dat de ouders mee te helpen bij de grote schoonmaak van het lokaal en materialen en bij de tuinochtend. Op de jaarplanning staat wanneer u bent ingedeeld, er is altijd mogelijkheid om van datum te ruilen.

 

Fotograaf

Eenmaal per jaar komt een peuterfotograaf, die zowel een groepsfoto als individuele foto’s maakt. De foto’s worden gemaakt tijdens het spelen. Dit maakt het minder spannend voor de peuters

 

Klachten

Peuterspeelzaal ‘De Piraatjes’ staat voor goede opvang. We doen onze uiterste best voor kinderen én ouders. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat dit dan weten aan onze leidster, Astrid Kester. Zij zal met u kijken hoe uw ontevredenheid kan worden opgelost.

Alle klachten, ook betreffende gedragingen van bestuur, leidster of vrijwilligers jegens ouder(s) en/of kinderen kunnen op deze manier met de leidster of voorzitter van het bestuur besproken worden.

Een gesprek tussen de betrokken personen helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Soms is dat niet voldoende. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur van ‘De Piraatjes’. Op het prikbord in de gang van de peuterspeelzaal en op de website vindt u een overzicht van de bestuursleden. De klacht zal in de eerstkomende vergadering besproken worden. Daarna zal de voorzitter contact met u opnemen en ontvangt u schriftelijk wat door het bestuur is besloten. De klacht wordt uiterlijk zes weken na indienen afgehandeld. U wordt tijdens deze periode op de hoogte gehouden van de stappen en de termijn waarop eventuele maatregelen worden gerealiseerd.

 

De Geschillencommissie

Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij een externe, onafhankelijke klachtencommissie; De Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen (www.degeschillencommissie.nl / 0900 040 00 34). De leden van deze commissie hebben geen binding met onze peuterspeelzaal. Wettelijk gezien kunt u zich direct tot deze commissie wenden maar wij geven er de voorkeur aan om allereerst intern te kijken of we uw klacht op kunnen lossen. Vanzelfsprekend behandelen wij uw klacht zorgvuldig. Alle betrokkenen bij de behandeling van de klacht zijn tot geheimhouding verplicht. In 2021 was de peuterspeelzaal klachtenvrij. Hieronder vindt u de klachtenvrij brief, het certificaat en het jaarverslag hieromtrent. 

 

Geschilvrij Brief Piraatjes
PDF – 862,2 KB 214 downloads
Openbaar Jaarverslag Klachten Peuterspeelzaal De Piraatjes 2021
PDF – 126,4 KB 209 downloads
Kdv De Piraatjes Kinderopvang Schoolweg 2
PDF – 285,9 KB 217 downloads