Peuterspeelzaal, De Piraatjes, VVE, Austerlitz, Utrechtse Heuvelrug, Kinderopvang

De Piraatjes en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Een goede start op school is voor alle kinderen erg belangrijk. PSZ De Piraatjes werkt met een erkend voor- en vroegschoolse educatie programma (VVE)

Wat is VVE?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan.

 

VVE valt in twee delen uiteen:

  1. Voorschoolse educatie. Dit gebeurt op de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf en richt zich op peuters van 2,5 tot 4 jaar. 
  2. Vroegschoolse educatie. Dit gebeurt op de basisschool en is gericht op kleuters. 

 

Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden, onder andere op:

  • Taalontwikkeling. Hierbij gaat het om woordenschat (en het stimuleren van de beginnende geletterdheid).

  • Motorische ontwikkeling. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek. 
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

 

Meer informatie over VVE kunt u vinden op de website van de rijksoverheid